Prvá slovenská stránka o ninjoch a ninjutsu

Ninjutsu na Slovensku

1. Slovenská ninja asociácia

Keďže aj na Slovensku zapustilo ninjutsu svoje korene, nastala požiadavka vytvoriť organizáciu, ktorá by zaštítila všetkých priaznivcov tohto bojového umenia na celom území republiky. Išlo o spoluprácu a koordináciu medzi strešným orgánom na Slovensku a inými klubmi, prípadne skupinami prevádzajúcimi ninjutsu, aj keď nie sú jej členmi. Jednalo sa o dobrovoľnú organizáciu, ktorá by sa nesnažila získať členov donútením, alebo nátlakom, ale na základe vlastného rozhodnutia a zváženia. Prvoradou snahou bol rozvoj ninjutsu, prehlbovanie poznatkov a skvalitňovanie práce, či už po technickej alebo výukovej stránke. Takto by sa mohli spoznať protagonisti praktického ninjutsu, ktorí by sa informovali cez strešný orgán o svojich aktivitách. Spojením sa viacerých klubov, so snahou vytvoriť takúto organizáciu, boli jej základy položené dňa 10.9.1995 v Prievidzi. Hlavnými iniciátormi boli dva kluby. Dojo Prievidza pod vedením p. Emila Sedláčka a Ninja Club Bratislava pod vedením p. Jána Maďara, zakladateľa a majstra školy Kaminari Inabikari Ryu. Oficiálnu činnosť zahajuje od 1.1.1996. Na ministerstve vnútra bol zaregistrovaný právny subjekt pod označením Slovenská Ninja Asociácia (SNA). Za prezidenta SNA bol zvolený p. Ján Maďar. Na prvom zasadnutí výkonnej rady SNA v Bratislave dňa 17.2.1996 zloženej z predstaviteľov členských klubov Prievidza, Kolárovice, Stará Ľubovňa, Čadca, Spišská Nová Ves, Bratislava, Hodonín, Liptovský Mikuláš a Lipany, boli prejednané vnútorné podmienky pre činnosť Slovenskej Ninja Asociácie a hlbšie vysvetlenie stanov. Keďže Dojo Prievidza už svoju činnosť ukončilo pred pár rokmi, zo SNA je momentálne aktívna len škola Kaminari Inabikari Ryu.

Kaminari Inabikari Ryu

Ján Maďar Škola Kaminari Inabikari Ryu nesie svoj názov od roku 1991, ale klub bol založený a prebiehala v ňom výučba už od 1.3.1988. Kaminari Inabikari Ryu znamená v preklade Škola Hromu a blesku. Školu vedie Ján Maďar (na obrázku). Svoj názov škola čerpala podľa tradície z prírody a prírodných pojmov na vyjadrenie charakteru systému. Ninja vchádza do života človeka a zatemňuje ho ako búrka. Búrku sprevádzajú hromy a blesky.

Blesk - svetelná a priamo účinná stránka elektrického výboja. Mohutný tok energie (sila) rozrážajúci vzduch, hľadajúci si najkratšiu a najľahšiu cestu k cieľu (prirodzenosť). Svetlo je jeho prejavom, označuje jeho púť bez možnosti zaregistrovania (rýchlosť), zničiac všetko čoho sa dotkne (účinnosť). Hrom - zvuková stránka blesku, mohutné zaburácanie. Keď to čo tento zvuk spôsobilo už dávno nie je, predsa nás ohluší jeho rachot a ďaleko od miesta jeho vzniku, prenikajúc hlboko do vnútra v podobe vlny (technika). Vyvoláva pocit strachu, ale už je dávno po príčine a nie je sa čoho obávať (neviditeľnosť). Technické stupne v škole Kaminari Inabikari Ryu sa od ostatných škôl líšia tým, že neprevzala moderné rozdelenie na žiacke stupne kyu a majstrovské stupne dany, ale ponechala si tradičné rozdelenie úrovne vedomostí. Rozdelenie je nasledovné:

MLADŠÍ ŽIAK

Ovláda základné a jednoduché kombinačné techniky, musí zvládnuť prostriedky na splnenie jednoduchých úloh. Obsah jeho výcviku tvorí:

 • Postoj, presun a posuny v postoji
 • Duševná príprava, spôsoby dýchania
 • Terény, ich rozdelenie, výhody a nevýhody pohybu
 • Tichý krok, bočný krok, plýženie a plazenie
 • Prekonávanie vzdialeností
 • Bojové techniky rúk, boj s mečom
 • Kotúľ, pády dopredu a dozadu
 • Bojové techniky nôh
 • Skoky do dĺžky, výšky, hĺbky
 • Miesta zásahu
 • Boj s palicou krátkou a dlhou, boj na zemi
 • Využitie materiálov, prírodných prekážok v boji
 • Kombinačné techniky rúk a nôh, boj s nožom
 • Duševná príprava, práca s vnútornou energiou
 • Maskovanie, zemné, vodné, vzdušné, lezenie
 • Pasce
 • Bojové techniky škrtiacich reťazí, vrhacie zbrane

Po zvládnutí a osvojení si daných vedomostí nasleduje skúška, na ktorej sa preveria jeho zručnosti a schopnosti vo voľnom boji proti učiteľovi. Počas skúšky je preverovaná jeho ostražitosť útokmi na ktoré musí správne reagovať, musí si vytvoriť svoju vlastnú zostavu s vybranou zbraňou a teoreticky riešiť zadanú úlohu, kde sa posudzuje jeho taktické myslenie.

STARŠÍ ŽIAK

Musí zvládnuť prostriedky na splnenie zložitejších úloh, ovláda vyššie kombinačné techniky. Obsah jeho výcviku tvorí:

 • Bojové techniky chytania, hádzania
 • Ihlica, použitie jednej ruky v boji
 • Využitie umelých materiálov v boji
 • Boj s ostrou reťazou, boj proti dvom protivníkom
 • Prstoklad, orlia technika
 • Maskovanie, siluetné, tlmenie hluku
 • Jedy a pyrotechnika
 • Spôsob boja na loďke, streche, krove, chodbe, kanál, pasce
 • Boj vo vode
 • Obrana proti palici, meču a reťazi

Po prebratí všetkých výcvikových častí nasleduje skúška na majstrovský titul. Obsah skúšky tvorí vlastná zostava s osobnou zbraňou, boj bez zbrane proti dvom ozbrojeným protivníkom v uzatvorenom priestore a vykrytie troch vrhnutých kopijí v zostave bez určenia poradia zo vzdialenosti 5 metrov. Po úspešnej skúške nasleduje na majstrovskej úrovni doplnenie niektorých častí boja, prekonanie 3 až 5 protivníkov v zostave a duševná príprava.

Škola Kaminari Inabikari Ryu, pravidelne raz do roka organizuje výcvikový tábor, ktorý je prístupný aj pre verejnosť. Tábor trvá 5 až 6 dní a cvičí sa minimálne 8 hodín denne. Prehľad uskutočnených výcvikových táborov:

 • 1993 - boj s krátkou palicou
 • 1994 - boj s mečom
 • 1995 - boj vo vode
 • 1996 - boj s dlhou palicou
 • 1997 - semináre SNA pre inštruktorov, Prievidza
 • 1998 - semináre SNA pre inštruktorov, Prievidza
 • 1999 - chytanie a držania na zemi
 • 2000 - spútavanie, boj so šnúrkou
 • 2001 - hádzanie shurikenov, boj s ihlicou
 • 2002 - boj a použitie poľnej lopatky
 • 2003 - skryté prežitie v teréne a pohyb - stav tieňa I
 • 2004 - maskovanie, práca s maskovačkou - stav tieňa II
 • 2005 - fúkačka - strelná a úderová zbraň
 • 2006 - kombinácia rúk a nôh
 • 2007 - boj s nožom
 • 2008 - spútavanie
 • 2009 - párové zbrane
 • 2010 - sekera
 • 2011 - brnenie
 • 2012 - flauta shakuhachi + príprava pokrmov v prírode
 • 2013 - krátka strelná zbraň
 • 2014 - široký meč
 • 2015 - "zbraň prostej ženy"
 • 2016 - techniky meča v skrytom postavení – čepeľ za rukou
 • 2017 - prevedenie techník lakťom, štítové nastavenie ruky
 • 2018 - nastavovacie a oddeľovacie techniky, páčenie a tlakové body
 • 2019 - nastavovanie tela a vstupovanie do techniky
 • 2020 - osteň a taktika boja
 • 2021 - drevený predlakťový štít
 • 2022 - rozšírenie použitia techník štítu

Aktívne pobočky školy KAMINARI INABIKARI RYU:

Názov Tréner Kontakt
Kaminari Inabikari Ryu Bratislava Ján Maďar Kontakt a info na stránke: www.ninja.sk
Ninja Club Lipany Radoslav Argalassy Kontakt a info na stránke: www.ncl.ninja.sk
Ninja Club Humenné Radovan Kotvan nchumenne@zoznam.sk
Ninja Club Cassovia Košice Patrik Paugsch Kontakt a info na stránke: www.ninjutsukosice.ninja.sk
Ninja Club Považská Bystrica Juraj Kallo stachel@zoznam.sk
Ninjutsu Club Banská Štiavnica Peter Pražienka Kontakt a info na stránke: www.ncbs.ninja.sk

2. Bujinkan Slovak Dojo

Ján Biro História Bujinkanu na Slovensku sa začína písať začiatkom deväťdesiatych rokov minulého storočia a je úzko spojená s rozvojom tejto organizácie v Českej republike a najmä s osobou Ľuboša Pokorného. Tento zanietenec a popularizátor bojových umení Bujinkanu v susedných Čechách sa sústavným tréningom vypracoval až na jednu z najrešpektovanejších osobností Bujinkanu na svete. Napísal aj niekoľko kníh, najznámejšou z nich je kniha Tantó - boj s nožom (1998).

V roku 2005 dochádza k odčleneniu slovenských členov Bujinkan Czech Dojo do novovzniknutej organizácie Bujinkan Slovak Dojo, ktorá zastrešuje ľudí venujúcich sa týmto bojovým umeniam na Slovensku. V súčasnosti na slovensku vyučujú traja oficiálni učitelia: shidoshi Ján Bíro, shidoshi Ladislav Fajtl a shidoshi Marek Orviský.

Bujinkan sa skladá z 9. bojových škôl, z toho prvé 3 sú ninjovské a zvyšných 6 je samurajských:

 • Togakure Ryu Ninpo Taijutsu
 • Kumogakure Ryu Ninpo
 • Gyokushin Ryu Ninpo
 • Gyokko Ryu Kosshijutsu
 • Koto Ryu Koppojutsu
 • Kukishinden Ryu Happo Hikenjutsu
 • Takagi Yoshin Ryu Jutaijutsu
 • Shindenfudo Ryu Dakentaijutsu
 • Gikan Ryu Koppojutsu

Systém bojových umení Bujinkanu udržuje staré disciplíny, ktoré sa adepti učia už od počiatku ninjutsu. Ide o 36 disciplín, z ktorých prvých 18 sú klasické spôsoby používané samurajmi a zostávajúcich 18 sú k nim odpovedajúce špeciálne techniky pre ninju bojovníka. V Bujinkane sú to tieto ninjovské disciplíny:

 • SEISHIN TEKKI KYOYO - duševná vyspelosť
 • TAI JUTSU - umenie tela, boj bez zbrane
 • KEN JUTSU - techniky meča
 • BO JUTSU - boj s palicou
 • SHURIKEN JUTSU - vrhanie čepelí (hviezdic)
 • YARI JUTSU - boj s kopijou
 • NAGINATA JUTSU - boj s halapartňou
 • KUSARI GAMA - zbraň s reťazou a kosákom
 • KAYAKU JUTSU - zápalne a výbušne látky
 • HENSO JUTSU - prestrojenie a napodobenie postavy
 • SHINOBI IRI - umenie neviditeľnosti a prieniku
 • BA JUTSU - jazda na koni
 • SUI REN - tréning vo vode
 • BO RYAKU - stratégia
 • CHO HO - špionáž
 • INTON JUTSU - skrytie sa a únik
 • TEN MON - meteorológia
 • CHI MON - zemepis

V systéme Bujinkan Bugei t.j. bojové umenie Bujinkanu sa nikde vo svete neorganizujú žiadne súťaže. Preto sa toto bojové umenie nehodí pre jednotlivca, ktorý hľadá iba športovú slávu. Pre verejnosť a členov Bujinkan Slovak Dojo sú organizované výukové semináre s rôznym obsahom, pričom počas jedného takého seminára sa preberie množstvo techník.

Označenie technických stupňov v Bujinkane:

ŽIACKE STUPNE - KYU

10. kyu 9. kyu 8. kyu 7. kyu 6. kyu 5. kyu 4. kyu 3. kyu 2. kyu 1. kyu

MAJSTROVSKÉ STUPNE - DAN

1. Dan 2. Dan 3. Dan 4. Dan 5. Dan 6. Dan 7. Dan 8. Dan 9. Dan 10. Dan Soke

Aktívne pobočky školy BUJINKAN SLOVAK DOJO:

Názov Tréner Kontakt
Bujinkan Slovak Dojo   Kontakt a info na stránke: www.bujinkan.sk
Bujinkan Tengu Dojo Ján Biro Kontakt a info na stránke: www.tengu.sk
Bujinkan Hachiman Dojo Ladislav Fajtl Kontakt a info na stránke: www.hachimandojo.sk
Takayama Bujinkan Dojo Marek Orviský Kontakt a info na stránke: www.takayama.sk

Zdroj: Radoslav Argalassy (NC Lipany) & Bujinkan Slovak Dojo