Prvá slovenská stránka o ninjoch a ninjutsu

Kuji-in (prstové znaky)

Kuji-In je duchovná a mentálna sila, ktorú ninja nadobúdal formou ručných znakov. Tieto znaky mu pomáhali premeniť myšlienku alebo predstavu na skutočnosť. Táto schopnosť bola pre ninju v boji nesmierne dôležitá, pretože mu poskytovala energiu, ktorá je v rozpore s platnými fyzikálnymi zákonmi. Táto metóda nevytvára nijakú energiu navyše, ale skôr pomáha odstraňovať hranice obmedzujúce množstvo energie, ktorým človek disponuje. Telo dokáže vykonať potrebnú techniku, myseľ chápe, čo treba urobiť a vôľa zabezpečí, aby sa úloha úspešne splnila. Na to, aby Kuji-In naozaj fungovala je potrebné ju vykonávať v spojení s meditáciou alebo dychovými cvičeniami a hlavne je dôležité tomu veriť. Ninjovia dokonale ovládali túto techniku, a to spôsobilo, že im ľudia pripisovali nadprirodzené schopnosti.

Kuji-In obsahuje spolu 81 symbolov, z toho 9 základných:

rin

Rin - sila mysle a tela

Tento symbol znamená fyzickú silu a mentálny intelekt, pomáha byť fyzicky v pohode a mať pozitívne myslenie.

Prostredné prsty sú vysunuté a ostatné zovreté.

pyo

Pyō - usmerňovanie energie

Usmernenie vnútornej energie na zvýšenie vnútornej sily.

Ukazováky a palce vysunuté, prostredníky prekrížené cez ukazováky. Ostatné prsty zovreté.

toh

Tō - harmónia s vesmírom

Pomáha ninjovi žiť v mieri a súlade s ľudstvom a zvieratami na dosiahnutie väčšej harmónie s vesmírom.

Posledné dva prsty roztiahnuté do tvaru V a spojené končekmi, ostatné zovreté.

sha

Sha - uzdravovanie seba aj iných

Schopnosť uzdravovať je silnejšia ako schopnosť zabíjať. Keď dokážeš využiť svoju vnútornú silu, nikdy viac nepodľahneš chorobám a vírusom.

Ukazováky a palce vystreté, ostatné prsty zovreté.

kai

Kai - predvídanie nebezpečenstva

Dokonale zvládnutie tejto techniky, umožní vycítiť emócie nepriateľa (dokonca aj na diaľku) a tak predvídať, ako sa nepriateľ v určitej situácii zachová.

Všetky prsty zovreté.

jin

Jin - telepatické schopnosti

Použitie tohto symbolu zvyšuje telepatické schopnosti (čítanie a prenos myšlienok) a taktiež dokáže ukryť vlastné myšlienky a pocity pred inými.

Všetky prsty zovreté dovnútra.

retsu

Retsu - ovládanie priestoru a času

Mali ste niekedy pocit, že niekomu deň zbehol rýchlo a vám sa zdalo, že nikdy neskončí? Schopnosť ovládať svoj vlastný "čas" sa dá využiť na zničenie protivníka.

Pravá ruka drží zovretý ukazovák ľavej ruky, a palec pravej ruky tlačí na koniec ukazováku ľavej ruky.

zai

Zai - ovládanie elementov prírody

Ninja dokonale rozumel prírode a jej elementy vedel využiť vo svoj prospech.

Prsty rozprestrené, dlaňami von. Ukazováky a palce sa dotýkajú končekmi.

zen

Zen - osvietenie

Poznaj sám seba skôr, ako sa opýtaš "Kto som?"

Ľavá ruka zakrýva pravú, končeky palcov sa dotýkajú. Prsty pravej ruky sú pokrčené.