Prvá slovenská stránka o ninjoch a ninjutsu

Meditácia

Meditácia bola pre ninjov veľmi dôležitá. Pomáhala im zvýšiť vnútornú silu a zachovať si chladnú hlavu v nebezpečenstve. Kto verí v silu meditácie, môže rýchlo zvýšiť svoju vnútornú energiu. Pre toho, kto tomu neverí je cesta k duchovnému zdokonaleniu dlhá a kľukatá, nie však nemožná. Nasledujúca meditácia slúži na zvýšenie CHI - vnútornej energie.

精神的教養 SEISHIN TEKKI KYOYO - duchovné zdokonaľovanie

Predtým, ako začnete s týmito dychovými cvičeniami sa uistite, že nebudete vyrušovaní. Musíte byť uvoľnení a nie napätí, alebo v časovom strese. Prvé cvičenia vám zaberú len 5 minút, ale bude sa vám zdať, že trvajú viac ako 5 hodín...

Prvá časť

Pohodlne si sadnite na zem. Môžte použiť aj nejakú podložku - žinienku alebo vankúš, ale chrbát musíte mať vystretý. Oči môžte zavrieť, ale môžu ostať aj otvorené. Ruky položte pred seba tak, aby dlane boli otočené k vám. Prsty ľavej ruky položte na dlaň pravej ruky. Palce nech sa ľahko dotýkajú. Myslite na niečo príjemné. Jazyk priložte k hornej časti ústnej dutiny. Nadychujte sa nosom a vydychujte ústami. Dýchajte pomaly. Nadychujte sa 7 sekúnd, potom na 7 sekúnd zadržte dych a nakoniec 7 sekúnd vydychujte. Opakujte to počas 5 minút. Možno sa vám bude zo začiatku zdať ťažké to robiť 5 minút, no snažte sa to robiť čo najlepšie a časom zistíte, že vám to ide čoraz ľahšie. Taktiež možno zistíte, že máte v ústach veľké množstvo slín a že vám robí problém udržať jazyk vo vrchnej časti ústnej dutiny, to je však úplne normálne. Na konci druhého týždňa sa budete cítíť veľmi uvoľnene, vaša hlava bude jasnejšia a čistejšia pri rozmýšľaní a aj vnútorne sa budete cítiť oveľa lepšie.

Druhá časť

Keď zvládnete prvú časť, môžte prejsť na druhú. Opakujete prvé cvičenie, ale namiesto myslenia na niečo príjemné skúste úplne vyprázdniť svoju myseľ. Skúste zvýšiť čas meditácie na 10 - 15 minut. Predstavte si, že sa pozeráte na čiernu nočnú oblohu. Môžte vidieť hviezdy, alebo len čiernu tmu. Pozeráte do tej čierňavy a žasnete nad tým, aká je krásna. Cítite cestu svojho dychu: ako vchádza cez nos, pokračuje dolu vašim telom a potom opäť hore cez hrudník a ústami von, berúc so sebou všetku kozmickú energiu vesmíru... Odteraz by ste mali zistiť, že váš jazyk sa automaticky pripája k hornej časti ústnej dutiny a že v ústach máte sucho.

Tretia časť

Keď ste úspešné zvládli prvé dve cvičenia, prišiel čas na zvyšovanie vašej vnútornej sily naplno a bez strachu. Odteraz by ste mali byť schopní úplne vyprázdniť svoju myseľ. Nemali by vás už rozptyľovať nepotrebné myšlienky alebo pocity. Je čas ponoriť sa do svojho vnútra. S vyprázdnenou mysľou sa môžte sústrediť na svojho ducha. Vo vnútri každého z nás horí oheň, zhluk svetla a tepla. Teraz sa zameráme na tento oheň, ktorý rozžiarime a rozpálime po celom tele. Pri meditácii si skúste predstaviť túto ohnivú guľu hlboko vo svojom vnútri, niekde v oblasti hrudníka. Váš dych je ako prúd vzduchu, ktorým rozdúchavate tento oheň, a ten sa stáva jasnejším a teplejším. Jeho žiara sa rozlieha zo stredu ohnivej gule do celého tela až ku končekom prstov. Môže to trvať aj viac týždňov, ale už teraz musíte cítiť nejaké pokroky od prvých dní meditácie.

Čoskoro zistíte, že tieto dychové cvičenia môžte vykonávať aj bez potreby sedenia a v akomkoľvek prostredí (v aute, v práci...). Budete sa cítiť teplejšie a budete potrebovať menej oblečenia v zime. Budete sa cítiť sebaistejšie a možno budete aj viac odolní voči chorobám.

Na zvýšenie rýchlosti, ktorou rozvíjate svoju CHI existuje ešte jeden spôsob. Toto cvičenie trvá 15 minút. Počas prvých 5 minút cvičenia priložte svoju pravú ruku na ľavé ucho a o ďalších 5 minút ľavú ruku na pravé ucho. Počas posledných 5 minút si priložte obidve ruky - pravú na ľavé a ľavú na pravé ucho. Toto cvičenie zvýši tok energií okolo tela.

Tieto dychové cvičenia by mali byť vykonávané aspoň 3-krát do týždňa.